VÄLKOMMEN att boka kursplatser alternativt att boka grupp eller klubb.

Innehar FA - Skattsedel

SKOGSSÖK:                      

1.000:-/dag, (800:- + moms 200:-).

Max 6 stycken deltagande hundar per dag.

Kurserna är bindande!

 

LYDNAD:                            

1.000:- /dag. (800:- + moms 200:-).

Max 6 stycken deltagande hundar per dag.

Kurserna är bindande!

 

PRIVATKURS:            

1.000:-/ timme (800:- + moms 200:-)   ENSKILT /går att dela.

Kurserna är bindande!                                       

                                                             

LÅNGKÖRARKURS:              

1.500:-/dag (1.200:- + moms 300:-)

FÄRRE deltagande hundar per dag/kväll ca 4 st.

Hel dag, samt kväll

Kurserna är bindande!

 

VITTRINGSKURS eller RUINSÖKSKURS:

1500:-/dag (1.200:- + moms 300:-)

Max 6 stycken deltagande hundar per dag/kväll.

Hel dag, samt kväll.

Kurserna är bindande!   

 

KLUBB/GRUPP:

Enligt Överenskommelse 

TEORI/FÖRELÄSNING  - kväll  :                    

3.000:-/kväll - 2,5 timme (2.400: - + moms 600:-)

 

MILERSÄTTNING:                

25:- / mil  (20:- + moms 5:-)

 

TRAKTAMENTE:                  

275:-/ dygn (220:- + moms 55:-)

alt att klubben/gruppen står för boende och mat.

Bokade kurser/läger är bindande!

                        

SÖKLÄGER:                      

Kursavgift/dag enligt ovan, samt ev boendekostnader tillkommer.

SÖKLÄGREN är bindande!