FAS 1

HUNDENS OCH FÖRARENS SÖKUTBILDNING STARTAR

I Fas 1 ska hunden lära sig att gå minst 10 sökslag (utan påverkan)  efter varandra i olika typer av skog och terräng. I slutet av fasen introduceras lösrullen om hunden inte har prövat den tidigare. 

Teckningen visar hur ett bra sökarbete kan se ut. Som synes kan hunden inte springa spikrakt ut från stigen eftersom det ofta finns stenar, buskar och träd i vä gen. Det viktiga är att den håller utslaget, det vill säga att den driver (springer) i den riktning som föraren har anvisat.

FAS 1 innehåller 47 sidor som instruerar med bilder, illustration och text, hur föraren kan planera sin träning tillsammans med sin hund för att lära den att bli en duktig och glad sökhund.