Recension i Hundsport Nr  11/  2012

Recension i Hundsport Nr 11/ 2012

RECENSION I BRUKSHUNDEN NR   5 - 2012

RECENSION I BRUKSHUNDEN NR 5 - 2012

Recension BTJ

Leander Mellin, Anita Sök & räddningshunden

Häftepos 12124285

Lektör Ulf Viklund

Recension

Citat ur recension är tillåtet i enlighet med upphovsrättslagens regler. Vid citat ska BTJ:s och lektörens namn samt BTJ-häftet anges. Citatet får inte omfatta hela recensionen,
och det får inte heller ge en missvisande bild av recensionen.

Vid tveksamheter beträffande rätten att citera kontakta vänligen BTJ.

Vänliga hälsningar BTJ

De borttagna raderna innehåller ungefär följande:

Presentation av författaren och innehållet i boken, såsom söka efter försvunna personer med hund.

Delar av recensionen:

Boken har trevlig layout, är pedagogiskt upplagd och har en logisk disposition med en lång rad instruktiva och fina teckningar samt foton. Vissa övningar verkar vara ganska svåra men bör kunna gå att förstå och genomföra tack vare språket som är väl anpassat till det bitvis faktafyllda innehållet. Jag hade gärna sett förslag på ytterligare läsning. Boken kan tyckas ha en begränsad läsekrets på grund av det ganska avancerade ämnet men jag tror den kan intressera många fler än ägarna av de raser som brukar användas som sök- och räddningshundar.