Bokpriser

Innehar FA - skattsedel

Alla priser inklusive moms i Sverige, samt inom EU


SÖK och RÄDDNINGSHUNDEN - Sverige - INKLUSIVE MOMS

275 skr

SÖK och RÄDDNINGSHUNDEN - andra länder: TULL och MOMSFRITT

260 skr

PORTO:


1 st bok inom Sverige

45 skr

1 st bok till Norge

85 skr

1 st bok till Tyskland

85 skr

Fler antal böcker

enligt överrenskommelse

BETALNING:


Insättning på PG 115 99 81-8


Från utlandet:


IBAN: SE0795000099604211599818


BIC: NDEASESS